Tamil Baby Girl Names Starting With Letter P

Total Names Found : 58  

Tamil Baby Girl Names List Starting With P

# Name in English Name in Tamil Name Meaning Name Meaning Numerology Name Details
1 Pavageetha பவகீதா

A tune

ஒரு ராகம்

3
2 Padmalatha பத்மலதா

Lotus flag

தாமரைக் கொடி

5
3 Padmapriya பத்மப்ரியா

Goddess Sri Lakshmi Name, Lover of the lotus flower

ஸ்ரீ லட்சுமி தேவியின் பெயர், தாமரை மலரை விரும்புபவள்

4
4 Prabha பிரபா

light, lustrous, Wonderful, beautiful

ஒளி, பளபளக்கும் ஒளி, அற்புதம், அழகு

1
5 Priyadharshini பிரியதர்ஷினி

Beautiful to look, Lovely, Cute

பார்ப்பதற்கு அழகானவள், அழகான

4
6 Prarthana பிரார்த்தனா

Prayer

பிரார்த்தனை

2
7 Premalatha பிரேமலதா

Love, The flag of love

அன்பு, அன்பின் கொடி

7
8 Prathiba பிரதிபா

Light, splendor, intelligence

ஒளி, மகிமை, புத்திசாலித்தனம்

6
9 Praveena பிரவீணா

skilled, Expert, Goddess Saraswati Devi

திறமையுள்ள, நிபுணர், ஸ்ரீ சரஸ்வதி தேவி

6
10 Preethi ப்ரீத்தி

love, Happiness, satisfaction

அன்பு, மகிழ்ச்சி, திருப்தி

3
11 Poongodi பூங்கொடி

flower vine, slender stalk

மலர்க்கொடி, மெல்லிய தண்டு

6
12 Parvathi பார்வதி

Sri Sakthi Devi, Daughter of the king of mountains, Consort of Lord Shiva

ஸ்ரீ சக்தி தேவி, மலைகளின் அரசனின் மகள், சிவபெருமானின் மனைவி

1
13 Poonguzhali பூங்குழலி

She has with fragrant hair, She has beautiful hair

நறுமணமிக்க கூந்தலை உடையவள், அழகான கூந்தலை உடையவள் 

8
14 Panimalar பனிமலர்

mist flower, winter flowers, Beautiful

மூடுபனி மலர், குளிர்கால பூக்கள், அழகான

8
15 Pavithra பவித்ரா

Pure, Sacred

தூய்மையான, பவித்திரமான அல்லது தெய்வீகமான

1
16 Priya பிரியா

Beloved, Dear, Sweet Girl, lovable person

அன்புக்குரிய, இனிமையான பெண், அன்பான நபர்

4
17 Padmini பத்மினி

lotus flower, A collection of Lotuses, Indian film actress

தாமரை மலர், தாமரைகளின் தொகுப்பு, இந்திய திரைப்பட நடிகை

6
18 Potramarai பொற்றாமரை

Golden Lotus, blonde lotus

தங்கத் தாமரை, பொன்னிறமான தாமரை

4
19 Prasuti பிரசுதி

Hindu Goddess, Daughter of Manu and Consort of Daksha Prajapathi

ஹிந்து தெய்வம், மனுவின் மகள் மற்றும் தக்ஷா பிரஜாபதியின் மனைவி

7
20 Prabhavathi பிரபாவதி

goddess parvati and lakshmi, goddess of wealth, As bright as light

தேவி பார்வதி மற்றும் லட்சுமி, ஒளியைப் போல் பிரகாசமான, செல்வத்தின் கடவுள்

9
21 Pradeepa பிரதீபா

Light, pretty, Source of light 

ஒளி, அழகான, ஒளியின் மூலம்

7
22 Prathyusha பிரதியுஷா

Early morning, Dawn, sunrise, Rising Sun

அதிகாலை, விடியல், சூரிய உதயம், உதய சூரியன்

9
23 Priyanka பிரியங்கா

Beautiful, Lovable Act, symbol, body

அழகான, அன்பான செயல், சின்னம், உடல்

3
24 Pushpa புஷ்பா

flower, blossom, Beautiful

மலர், மலரும், அழகான

4
25 Pushpalatha புஷ்பலதா

flower vine, pushpa - flower, latha - a Creeper, Slender, Apsara, Beauty

மலர்க்கொடி, புஷ்பா - மலர், லதா - கொடி, மெல்லிய, ஒரு அப்சரஸ், அழகு

9
26 Poorna பூர்ணா

The Complete, fullness, fully contented

முழுமையான, முழுமை, முழுமையாக திருப்தி

3
27 Poorani பூரணி

Satisfying, Lot of Goodness, Fully possessed

திருப்தி அளிக்கிற, நன்மை நிறைய, முழுமையாக உடையவள்

4
28 Poornima பூர்ணிமா

full moon, the night of the full moon, complete

முழு நிலவு அல்லது பௌர்ணமி, முழு நிலவின் இரவு, முழுமை

8
29 Padma பத்மா

Goddess Sri Lakshmi, Born Out of a Lotus

ஸ்ரீலட்சுமி தேவி, தாமரையிலிருந்து பிறந்தவள்

9
30 Prema பிரேமா

Love, lovable, affectionate, Beloved

அன்பு, அன்பான, பாசமுள்ள, பிரியமானவள்

2
31 Parimala பரிமளா

Beautiful Smell, Fragrance

அழகான வாசனை, மணம்

3
32 Prakriti பிரக்ருதி

goddess lakshmi, nature, creation

ஸ்ரீலட்சுமி தேவி, இயற்கை, படைப்பு

3
33 Padmakshi பத்மாட்சி

Padmakshi Temple Goddess Lakshmi, One with lotus like eyes

பத்மாட்சி கோவில் ஸ்ரீலட்சுமி தேவி, கண்கள் போன்ற தாமரை கொண்ட ஒன்று

2
34 Padmasundhari பத்மசுந்தரி

Charming one like a lotus, Goddess Sri Mahalakshmi

தாமரை போன்ற அழகான ஒன்று, ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தேவி

9
35 Padmamukhi பத்மமுகி

One with a lotus face, Goddess Sri Lakshmi

தாமரை முகம் கொண்டவள், ஸ்ரீ லட்சுமிதேவி 

9
36 Padmanabha Priya பத்மநாபப்ரியா

Lover of Padmanabhan (Vishnu), Lotus shaped navel, Goddess Sri Lakshmi

பத்மநாபனை (விஷ்ணு) நேசிப்பவள், தாமரை வடிவ தொப்புள், ஸ்ரீலட்சுமி தேவி

9
37 Pramodhini பிரமோதினி

The One who Gives Joy

மகிழ்ச்சியைக் கொடுப்பவள்

2
38 Pankaja பங்கஜா

Lotus Flower, Another Name of Sri Lakshmi Devi

தாமரை மலர், ஸ்ரீலட்சுமி தேவியின் மற்றொரு பெயர்  

1
39 Pranavi பிரணவி

goddess parvati, the sacred syllable Om, The first sound of the universe

பார்வதி தேவி, புனித எழுத்து ஓம், பிரபஞ்சத்தின் முதல் ஒலி

6
40 Prithika பிரித்திகா

Flower, Symbolic, Loveable

மலர், குறியீடு, அன்புக்குரிய

6
41 Padmavathi பத்மாவதி

The one sitting on the lotus, Residing in the lotus, Goddess Sri Lakshmi Devi 

தாமரையில் அமர்ந்திருப்பவள், தாமரையில் வசிப்பவள், ஸ்ரீ லட்சுமி தேவி

8
42 Pallavi பல்லவி

Presenting the idea of the song, One of the carnatic music, Flowering plant, Young spruce, New leaves

பாடலின் கருத்தை முன்வைப்பது, கர்நாடக இசையில் ஒன்று , பூத்துக் குலுங்கும் செடி, இளந்தளிர், புதிய இலைகள்

5
43 Princess இளவரசி

Daughter of the king, Princess

அரசனின் மகள், ராஜகுமாரி

3
44 Pragathi பிரகதி

Progress, Success

முன்னேற்றம், வெற்றி

7
45 Punitha புனிதா

Holy, Pure, Noble, Good Characteristics

புனிதமான, தூய, உன்னதமான, நல்ல பண்புகள்

3
46 Priyavadhana பிரியவதனா

She has a beautiful face, Lovable face

அழகான முகம் கொண்டவள், அன்பான முகம்

9
47 Parameshwari பரமேஸ்வரி

Goddess parvati, Wife of Lord Paramashiva

பார்வதி தேவி, பரமசிவனின் மனைவி

3
48 Poongothai பூங்கோதை

Poongothai - She is like a flower, Gothai - Srivilliputhur Andal, Flower garland

பூங்கோதை - மலரைப் போன்றவள், கோதை - ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் ஆண்டாள், மலர் மாலை

3
49 Pushpavathi புஷ்பாவதி

Decorated with flowers, Possessing Flowers 

மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட, பூக்களை வைத்திருப்பது

3
50 Preetha பிரீத்தா

Happy, Dear one, Love, Another name for Kunti, the mother of the Pandavas

மகிழ்ச்சி, அன்பானவர், அன்பு, பாண்டவர்களின் தாய் குந்தியின் மற்றொரு பெயர்

3

Customized Name Search