Tamil Baby Boy Names Starting With Letter யா

Total Names Found : 8  

யா வில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

# Name in English Name in Tamil Name Meaning Name Meaning Numerology Name Details
1 Yamini யாமினி

Night, of the night 

இரவு, இரவிற்குறிய

4
2 Yami யாமி

pair, development

ஜோடி, முன்னேற்றம்

7
3 Yamya யாம்யா

Lord shiva and Lord Vishnu Name, Night

சிவபெருமான் மற்றும் விஷ்ணு பெயர், இரவு

8
4 Yazhini யாழினி

Gentle, Like Yaazh music

மென்மையானவள், யாழ் இசையைப் போன்றவள்

3
5 Yajnika யாஜ்னிகா

Wildfire

காட்டுத்தீ 

3
6 Yaaja யாஜா

worshipper, Sacrificer

வழிபடுபவர், தியாகம் செய்பவர்.

5
7 Yadavi யாதவி

Goddess Durga, Someone wide and powerful

துர்கா தேவி, பரந்த மற்றும் சக்தி வாய்ந்த ஒருவர்

5
8 Yashika யாஷிகா

success, One who is successful, Intelligent, Brave Girl

வெற்றி, வெற்றி பெற்ற ஒருவர், புத்திசாலி, தைரியமான பெண்

5

Customized Name Search