Revathi Nakshatra Tamil Names for Baby Girl

Total Names Found : 156  

Revathi Nakshatra Tamil Baby Girl Names List

# Name in English Name in Tamil Name Meaning Name Meaning Numerology Name Details
1 Sabitha சபிதா

Fame

புகழ்

8
2 Sathya சத்யா

The truth, honesty

உண்மை, சத்தியம்

6
3 Sathyapriya சத்யப்ரியா

One who loves the truth.

சத்தியத்தை நேசிப்பவர்.

1
4 Siraji சிராஜி

Patience

பொறுமை குணம்

9
5 Shisariya சிஷரியா

Glorious, Fame, praise

புகழ்மிக்கவர்

9
6 Sasirekha சசிரேகா

Wealth, Beauty

செல்வம், அழகு

5
7 Sabeetha சபீதா

Like the sun, sweet

சூரியனைப் போன்ற, இனிமையான 

8
8 Sahana சஹானா

Goddess Sri Lakshmi Name, A tune, Patience

ஸ்ரீ லட்சுமி தேவியின் பெயர், ஒரு ராகம், பொறுமை

7
9 Charulatha சாருலதா

Beautiful Creeper, Beautiful Woman

அழகிய கொடி, அழகிய பெண்

4
10 Charunethra சாருநேத்ரா

She has beautiful eyes

அழகிய விழிகளை உடையவள்

3
11 Saara சாரா

Valuable, Noble Women

மதிப்புமிக்கவள், சிறப்பானவள்

8
12 Saathvi சாத்வி

good characteristics

நல்ல பண்புகளை உடையவள்.

3
13 Sachika சச்சிகா

Compassionate

இரக்க குணம் உடையவள்.

7
14 Sanjoli சஞ்சோலி

Twilight

அந்தி காலம்

3
15 Sakeena சகீனா

Peaceful

அமைதியானவள்

4
16 Saranitha சரணிதா

Blessed, Independent

ஆசிப் பெற்றவள், சுதந்திரமான

5
17 Samaya சமயா

time, Endless

நேரம், முடிவற்றவள்

2
18 Sameera சமீரா

Early morning fragrance, Entertainment

பொழுதுபோக்கு, அதிகாலை வாசனை

3
19 Devika தேவிகா

Goddess Sri Lakshmi, Love, Goddess in the form of a child

ஸ்ரீலட்சுமி தேவி, அன்பு, ஒரு குழந்தை வடிவத்தில் பெண் தெய்வம்

1
20 Devi தேவி

goddess, Prosperity

பெண் தெய்வம், சுபிட்ஷம்

7
21 Devilatha தேவிலதா

wealth, profit

செல்வம், தன லாபம்

3
22 Devaki தேவகி

Mother of Sri Krishna, divine

ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாய், தெய்வீகம் 

1
23 Seethalakshmi சீதாலட்சுமி

Seetha - pure, wife of lord rama, Lakshmi - Lucky, Beauty, Wealth

சீதா - தூய்மையான,  ஸ்ரீ ராமரின் மனைவி, லட்சுமி - அதிர்ஷ்டம், அழகு, செல்வம்

6
24 Devalatha தேவலதா

Divine vine, Divine beautiful girl

தெய்வீக கொடி, தெய்வீகமான அழகான பெண் 

3
25 Devalekha தேவலேகா

Celestial beauty

வான அழகு

5
26 Chitbara சித்பரா

the power of thinking

சிந்திக்கும் ஆற்றல் உள்ள

1
27 Chitralekha சித்ரலேகா

Artist, She is as beautiful as a painting.

கலைஞி, ஓவியம் போல் அழகுடையவள்.

5
28 Sindhura சிந்தூரா

A type of tree

ஒரு வகை மரம்

9
29 Sindhuja சிந்துஜா

goddess lakshmi name, Born at sea

லட்சுமி தேவியின் பெயர், கடலில் பிறந்தவள்

8
30 Sindhu சிந்து

Name of a river, ocean

ஒரு நதியின் பெயர், கடல்

6
31 Chitra சித்ரா

Painting, 14th star

ஓவியம், 14 வது நட்சத்திரம்

7
32 Chitprabha சித்பிரபா

Enlightenment

அறிவொளி

5
33 Tejaswini தேஜஸ்வினி

Lustrous, bright, powerful, intelligent

பளபளக்கும் ஒளி கொண்ட, பிரகாசமான, சக்திவாய்ந்த, புத்திசாலி

9
34 Sikin சிகின்

Beloved

அன்பானவர்

3
35 Chithini சித்தினி

woman

பெண்

7
36 Chitsakthi சிட்சக்தி

Cognitive, strength of knowledge

அறிவாற்றல், அறிவின் வலிமை

2
37 Chitra Sri சித்ரா ஸ்ரீ

Bright, Name of a river, 14th nakshatra, Divine beauty

பிரகாசமான, ஒரு நதியின் பெயர், 14 வது நக்ஷத்திரம், தெய்வீக அழகு

4
38 Chitravathi சித்ராவதி

Companion, Friendship

தோழமை, நட்பு

6
39 Simran சிம்ரன்

remembrance, meditation, god's favorite, beautiful, Knowledge

நினைவு, தியானம், கடவுளுக்கு பிடித்தது, அழகான, அறிவு

7
40 Sindhiya சிந்தியா

evening, Fame

மாலை(சாயங்காலம்), புகழ்

3
41 Sindhuri சிந்தூரி

Goddess Durga Devi, one who put sindoor on the forehead, Compassion

துர்கா தேவி, நெற்றியில் குங்குமம் வைப்பவர், பரிவு

9
42 Sinitha சினிதா

valour, Destiny, luck

வீரம், விதி, அதிர்ஷ்டம்

2
43 Sisna சிஸ்னா

affection, Thanks

அன்பு, நன்றி

4
44 Silk சில்க்

Brightness, variation of Silken

பொலிவு, பட்டால் ஆன என்பதின் மாறுபாடு 

9
45 Chandana சந்தனா

sandalwood, Scented wood, Auspicious

சந்தனம், வாசனை மரம், புனிதமான

7
46 Saritha சரிதா

River, Princess, love birds

நதி, இளவரசி, காதல் பறவைகள்

8
47 Saroja சரோஜா

lotus, Born in the lake

தாமரை, ஏரியில் பிறந்த

6
48 Sandhiya சந்தியா

evening, Twilight time, cute, precious

மாலைப்பொழுது, அந்தி நேரம், அழகான, விலைமதிப்பற்ற

3
49 Sarika சரிகா

parrot, talking bird, princess

கிளி, பேசும் பறவை, இளவரசி

1
50 Saveetha சவீதா

sun, bright

சூரியன், பிரகாசமான

3

Customized Name Search