Karthigai Nakshatra Tamil Names for Baby Boy

Tamil names for boys born under Karthigai nakshatra are given on this website according to name meaning and numerology. Boys born in Karthika Nakshatra can be given names starting with Tamil letters அ, ஆ, இ, ஈ, உ, எ, ஏ. Karthigai Nakshatra Tamil Baby Boy Names and Karthigai Nakshatra Modern Baby Boy Tamil Names and Tamil Literary Names list are given on this website.

About Karthigai Nakshatra

The third star in the constellation is Karthika Nakshatra. The first pada of the Karthigai nakshatra is in the Aries. The 2nd, 3rd, and 4th padas of the Karthigai nakshatra are in the Taurus. The Karthigai Nakshatra is ruled by Sun. Lord Muruga was born in Karthigai Nakshatra. The zodiac sign for people born under this star are Aries or Taurus. Aries is ruled by Mars. The ruler of Taurus is Venus. The symbol of Aries is the Goat. The symbol of Taurus is the Bull. The animal of Karthika Nakshatra is a female goat. Those born under Karthigai Nakshatra will have the qualities of the above planets and animals. These people have beautiful looks and strong bodies.

Karthigai Nakshatra Tamil Baby Boy Names With Meaning
Characteristics

The Men born under Karthigai Nakshatra have justice, honesty, probity, and deity. They are pleasure seekers. Even if anger comes before them, it disappears immediately. They will achieve what they want. They want to act independently. They are stubborn and arrogant. They are the intention of helping others. Those who have affection for father and brother. They prefer an honest approach and self-respect in anything. They have the ability to plan and complete anything. They will be in leadership positions leading the people.

They will be excellent in education. They will run their own companies and work as lawyers and teachers. Below is a list of Tamil names for baby boysborn under Karthigai Nakshatra. You can choose a good Tamil name for your baby boy accordingly.

Total Names Found : 153  

Karthigai Nakshatra Tamil Baby Boy Names List

# Name in English Name in Tamil Name Meaning Name Meaning Numerology Name Details
1 Abhishek அபிஷேக்

Anointing the idol of God

கடவுள் சிலைக்கு அபிஷேகம் செய்தல்

6
2 Ezhilarasan எழிலரசன்

beautiful person, King of beauty

அழகுமிக்கவன், அழகின் அரசன்

7
3 Aksaran அக்சரன்

Devotion to God

கடவுள் பக்தி

6
4 Amarnath அமர்நாத்

lord shiva name, Immortal God, amarnath temple god

சிவபெருமான், அழிவற்ற கடவுள், அமர்நாத் கோயில் கடவுள்

5
5 Arash அரஷ்

Sense of art

கலையுணர்வு

3
6 Arun அருண்

light of sun, Dawn, The mythical chariot of the sun

சூரிய ஒளி, விடியல், சூரியனின் புராணத் தேர்

5
7 Akhil அகில்

Fragrance of cactus, clever, complete, whole, universe, world

கள்ளியில் விளையும் நறுமணப் பொருள், புத்திசாலி, முழுமையான, முழு, பிரபஞ்சம், உலகம்

3
8 Ajitabh அஜிதாப்

The winner of the sky.

வானத்தை வென்றவர்.

6
9 Aknima அக்னிமா

The leader

தலைவன்

5
10 Abaya அபயா

Fearless

அச்சமில்லாதவன்

6
11 Abhijith அபிஜித்

Successful man

வெற்றிகரமானவன்

2
12 Agnivesh அக்னிவேஷ்

Medical Specialist

மருத்துவ நிபுணர் 

2
13 Agnika அக்னிகா

The nature of fire

நெருப்பின் குணம் 

4
14 Athri அத்ரி

Mountain, Sage

மலை, மகரிஷி

4
15 Abhik அபிக்

lover, Beloved, Fearless

காதலன், அன்பான, அச்சமற்ற

2
16 Abhinav அபினவ்

The Innovative

புதுமையான

3
17 Adeesha அதீஷா

Emperor, King

சக்கரவர்த்தி, பேரரசன்

6
18 Achyut அச்யுத்

Indestructible, immortal

அழிக்கமுடியாத

2
19 Abu அபு

The future

எதிர்காலம்

9
20 Abiyudhay அபியுதய்

The lucky man

அதிர்ஷ்டசாலி.

4
21 Achalendra அச்சலேந்திரா

The king of mountain

மலையரசன்.

3
22 Ayyan அய்யன்

Adults, Superior

பெரியோர், உயர்ந்தவர், மேலானவர்

9
23 Aratamilan அறத்தமிழன்

Tamilan is does good.

நல்லது செய்யும் தமிழன்.

5
24 Azhagarsamy அழகர்சாமி

Beautiful god

அழகான தெய்வம்

2
25 Anandbabu ஆனந்த்பாபு

Happiness

மகிழ்ச்சியானவன்

9
26 Aatral Arasu ஆற்றல் அரசு

King of power

சக்தியின் அரசன்

7
27 Aadal Arasu ஆடல் அரசு

lord shiva name

தில்லை நடராஜ பெருமான்

5
28 Aadinath ஆதிநாத்

The first god of universe.

பிரபஞ்சத்தின் முதல் கடவுள்.

4
29 Aadhideva ஆதிதேவா

The first god of the world

உலகத்தின் முதல் கடவுள்

1
30 Aditya ஆதித்யா

the lord of sun

சூரிய பகவான்

3
31 Ibesha இபேஷா

king of the land

தேசத்தின் ராஜா

8
32 Indiran இந்திரன்

King of the devas.

தேவர்களின் அரசன்

1
33 Uttam உத்தம்

One who has good qualities

நல்ல குணங்களைக் கொண்டவர்.

1
34 Uttama Chozhan உத்தம சோழன்

One of the Chola kings

சோழ மன்னர்களில் ஒருவர்

8
35 Udhaya Moorthy உதயமூர்த்தி

surya bhagavan name

சூரிய பகவான் பெயர்

3
36 Ubanaya உபநயா

The leader

தலைவன்

8
37 Uttansha உத்தன்ஷா

Ornament

ஆபரணம்

2
38 Ubastava உபாஸ்தவா

The Fame

புகழ்

6
39 Eeman ஈமன்

Commander

கட்டளையிடுபவன், தளபதி

2
40 Ilancheran இளஞ்சேரன்

ilangovadigal 

இளங்கோவடிகள்

4
41 Ilanchozhan இளஞ்சோழன்

Name of the Chola king Karikalan

சோழ மன்னன் கரிகாலன் பெயர்

7
42 Anbucheran அன்புச்சேரன்

Name denoting Cheran's country.

சேர நாட்டைக் குறிக்கும் பெயர்

8
43 Aadalarasan ஆடலரசன்

king of dance, lord shiva name

ஆடல் கலையின் அரசன், சிவபெருமான் பெயர்

5
44 Aavudaiyappan ஆவுடையப்பன்

lord shiva name

சிவபெருமான் பெயர்

8
45 Aazhiyan ஆழியான்

lord vishnu's sudarshan chakra

சுதர்ஷனச் சக்கரம், திருப்பாற்கடல்

4
46 Agathiyan அகத்தியன்

A Tamil sage, Lord Shiva's servant

ஒரு தமிழ் முனிவர், சிவனடியார்

4
47 Umesh உமேஷ்

lord shiva name, discretion

சிவபெருமான் பெயர், விவேகம்

5
48 Udeep உதீப்

Affectionate

பாசமிக்கவன்

1
49 Eswar ஈஸ்வர்

Lord shiva name, Almighty God

சிவபெருமான் பெயர், எல்லாம் வல்ல இறைவன்

8
50 Eegan ஈகன்

Influence

செல்வாக்கு

1

Customized Name Search